TAKE ACTION &

JOIN OUR MARINE

CREW

Hebrew/עברית*

הצטרפו לצוות המתנדבים של סיירת החוף

תודה על התעניינותך בהתנדבות בארגון סיירת החוף.
סיירת החוף - ארגון אזרחי ללא מטרות רווח שהוקם בשנת 2019 והינו פרויקט הראשון מסוגו
העוסק בביצוע פעילות סיור ופטרול ימי באופן יזום במטרה לשמור, לעזור ולסייע לגופי השימור והאכיפה הימית
בים תיכון ובמפרץ אילת.

הארגון נועד להשתלב, ללוות ולסייע לגופי האכיפה במטרה לבסס מדיניות ארוכת טווח ותכנית מרחבית כוללת
ואפקטיבית למרחב הימי של ישראל בים התיכון ומפרץ אילת.
ההתנדבות בארגון סיירת החוף איננה פשוטה ואיננה מתאימה לכל אחד.

אופי פעילות הארגון בשטח הימי הינו מאתגר ומורכב לפעמים.
שימור והגנה על הסביבה הימית דורשים מקצועיות, הקרבה, מחויבות, אחריות אישית, מסירות וזמן.

אנו זקוקים תמיד למתנדבים ומחפשים אך ורק צוות שמונע מתשוקה, חדור מטרה ונחוש להשפיע!

תיאור תפקיד: ללא שכר, שעות לא שגרתיות, עבודה קשה, תנאים מאתגרים.
מובטח: סיפוק, הגשמה והעבודה הקשה ביותר שתאהבו אי פעם!
יתרונות: אתם תסירו רשתות רפאים, תסייעו ותצילו בעלי חיים ימיים, תתעדו עברייני דיג, תחנכו את הדורות הבאים ותשפיעו.

* שימו לב - עקב ריבוי הפניות לא נוכל לחזור לכל המתעניינים באופן מידי ולכן - אנא התאזרו בסבלנות.
אנו מעריכים מאוד את רצונכם להתנדב, לקחת חלק בעשייה ולהשפיע.

חוסר התאמה להתנדבות בשטח איננה אומרת שאינכם יכולים לקחת חלק ולתמוך בארגון סיירת החוף!
אנחנו מקבלים בברכה את כלל התומכים שלנו וזמינים לכל פנייה, שאלה והצעה ב - info@thecoastpatrol.org

פרטים אישיים

כישורים ורקע

הצהרות

אנא קח/י את הזמן לקרוא את ההסכמים הבאים ביסודיות, שכן חתימת שמך בתחילת היישום מחייבת אותך להסכמים אלה. הפרות של הסכמים אלה עלולות לגרום להשעיה או לסיום התנדבותך בארגון סיירת החוף.

 1. אני מוכנ/ה לבצע מטלות ולמלא תפקיד באחריות, מקצועיות וגישה חיובית.
  בטרם כניסתי לתפקיד, אני מבין/ה שהתבקש לעבור ראיון היכרות , מבחן מים (בתחום הצלילה) , מבחן ידע בימאות בסיסית וכו׳.
 2. אני מבינ/ה את המסירות הדרושה להיות איש/ת צוות. אני מוכנ/ה להניח לאג'נדות אישיות על מנת להתמקד בתפקידי החיוני כחבר/ה בצוות סיירת החוף.
 3. אני מבינ/ה שאני מגיש/ה בקשה להתנדב, לכן אינני מצפה לשכר, תשלומים או כל צורה אחרת של פיצוי עבור שירותי או זמן שהייתי עם סיירת החוף.
 4. אני מסכים/ה שאני אחראי/ת באופן מלא לתשלום כל ההוצאות הרפואיות ונזקים אחרים במידה ואני אפגע או אחלה בזמן פעילות סיירת החוף. אני גם מבינ/ה שסיירת החוף איננה מספקת ביטוח רפואי / נסיעות לאנשי צוות.
 5. אני מבינ/ה שכמתנדב/ת, אני מייצג/ת את ארגון סיירת החוף ואני אתנהג באופן בוגר ואחראי בכל עת.
 6. מתנדבים בים וביבשה אינם נציגי תקשורת ואינם רשאים לערוך ראיונות או לספק חומרים ו/או לספק תמונות לגופי תקשורת ו/או לפרסם חומרים ברשתות ללא אישור מפורש בכתב של מנהל המדיה או מנכ״ל סיירת החוף.
 7. אני מבינ/ה כי ארגון סיירת החוף ו/או מי מטעמם אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לו עקב הפעילות עקב השתתפותו בפעילות ו/או כל נזק שהוא, אשר נגרם במהלך הפעילות ו/או במהלך ההשתתפות בפעילות.
 8. אני מסכים/ה, מבינ/ה ומאשר/ת כי פעילויות סיירת החוף עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת והדיגיטל השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט והפייסבוק וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף את הסכמתו להצטלם.
 9. המשתתף מצהיר כי הינו בעל הכישורים המקצועיים והבריאותיים, כמו גם בעל ההכשרות והרישיונות, לרבות ביטוח מתאים הנדרשים להשתתפות בפעילות ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ארגון סיירת החוף ו/או מי מטעמם בקשר לכל אירוע ו/או תקלה (חו"ח) שיקרו, ככל שיקרו במהלך הפעילות.
 10. אני מאשר/ת כי כל המידע שמסרתי נכון, אמיתי ומדויק בבקשה זו, וכי על ידי חתימת שמיוהגשת בקשה זו הסכמתי והבנתי את המצופה ממני. במידה וההצהרות שנמסרו כוזבות, ארגוןסיירת החוף יהיה רשאי לסיים את הפעילות עם מגיש/ת הבקשה באופן מיידי ולפי שיקולדעתו ללא כל הודעה מוקדמת ו/או תגובה. אשמור בסודיות על כל מה שעשוי/ה לשמוע,לראות, לקרוא, או ללמוד עליו תוך כדי התנדבות עבור סיירת החוף (כולל אך לא רק: נתוני העמותה, מידע מבצעי, מידע רגיש, מידע אישי של הצוות, ראיות וחומרי חקירה, חומרי מודיעין, מידע על חשודים בעבירות, תוכניות עבודה, תצלומי שטח, תצלומי אוויר, מידע פיננסי וכו'..).
תודה! הטופס נקלט בהצלחה
..נראה שלא מילאת את כל הפרטים כמו שצריך
אולי עוד מעבר קטן על הטופס יעזור לראות מה התפספס
FOLLOW US
©2024 The Coast Patrol
Terms of Service / Privacy policy