COLUMBIARIB

סירת פטרול/סיור הראשונה של ארגון סיירת החוף
שהושקה בשנת 2022

Columbia RIB | The Coast Patrol
שם
Columbia
סוג
חצי קשיחה
מודל
2021 ZODIAC Open
אורך
17’9” ft
מנוע
Mercury® 115hp
צוות
8+1

סיפור

לאחר שנתיים של פעילות מאתגרת, עמותת סיירת החוף הצליחה לגייס את המשאבים הדרושים לצורך רכישת סירת סיור ראשונה שקיבלה את השם Columbia.
כלי שייט ייעודי זה ישמש למשימות ולקמפיינים בשטח הימי של ישראל וזאת אודות לתרומה ותמיכה משמעותית שקיבל הארגון. רכישת כלי השייט היווה אבן דרך משמעותית בתהליך צמיחת הארגון ויכולת חופש הפעולה במרחב הימי.

האתגר

חוסר יכולת ממשלתית לכסות ולפקח על כלל המרחב הימי ולתת הגנה מרבית למשאבי הטבע ושימור הסביבה הימית. המרחב הימי מתאפיין במשילות חלשה, בהעדר תיאום מספק בהיבטים של תכנון וביצוע ובהעדר תיאום ואיגום משאבים באכיפה. כמו כן, בשורה של תחומים, חסרה ראיה כוללת וקביעת סדרי עדיפויות ברמה האסטרטגית-לאומית.
מצב זה מקשה על מיצוי הפוטנציאל הקיים במרחב הימי, ומסכן את התפקוד של המערכת האקולוגית ואת בריאותה.

אימפקט

עמותת סיירת החוף הוקמה בשנת 2020 ועוסקת באופן ישיר בשימור המשאבים הימיים בחופי ישראל (יעד מספר 14 מרשימת יעדי הפיתוח של האו״ם)

פעילות העמותה מתמקדת בביצוע פעילות סיור ופטרול ימי באופן יזום ואופרטיבי בשטח הימי של ישראל במטרה - לשמור על הסביבה הימית, לעזור ולסייע לגופי השימור והאכיפה הימית בים תיכון ובמפרץ אילת. הארגון פועל בשטח הימי בכדי להבטיח סביבה ימית בריאה, נקייה ומלאה חיים.

:משימות הארגון כוללות בין היתרהסרת מפגעים, פסולת ימית ורשתות רפאים מעומק הים.
תיעוד, דיווח וסיפוק ראיות בתחום דיג מסחרי לא חוקי ועבריינות דיג ספינות המכמורת ההרסניות.
תיעוד עבירות פגיעה וסחר בערכי טבע מוגנים, הסברה וחינוך לשימור הסביבה הימית.

שם
Columbia
סוג
חצי קשיחה
מודל
2021 ZODIAC Open
אורך
17’9” ft
מנוע
Mercury® 115hp
צוות
8+1

סיפור

לאחר שנתיים של פעילות מאתגרת, עמותת סיירת החוף הצליחה לגייס את המשאבים הדרושים לצורך רכישת סירת סיור ראשונה שקיבלה את השם Columbia.
כלי שייט ייעודי זה, ישמש למשימות ולקמפיינים בשטח הימי של ישראל וזאת אודות לתרומה ותמיכה משמעותית שקיבל הארגון. רכישת כלי השייט היווה אבן דרך משמעותית בתהליך צמיחת הארגון ויכולת חופש הפעולה במרחב הימי.

אתגר

חוסר יכולת ממשלתית לכסות ולפקח על כלל המרחב הימי ולתת הגנה מרבית למשאבי הטבע ושימור הסביבה הימית. המרחב הימי מתאפיין במשילות חלשה, בהעדר תיאום מספק בהיבטים של תכנון וביצוע ובהעדר תיאום ואיגום משאבים באכיפה. כמו כן, בשורה של תחומים, חסרה ראיה כוללת וקביעת סדרי עדיפויות ברמה האסטרטגית-לאומית.
מצב זה מקשה על מיצוי הפוטנציאל הקיים במרחב הימי, ומסכן את התפקוד של המערכת האקולוגית ואת בריאותה.

אימפקט

עמותת סיירת החוף הוקמה בשנת 2020 ועוסקת באופן ישיר בשימור המשאבים הימיים בחופי ישראל(יעד מספר 14 מרשימת יעדי הפיתוח של האו״ם)
פעילות העמותה מתמקדת בביצוע פעילות סיור ופטרול ימי באופן יזום ואופרטיבי בשטח הימי של ישראל במטרה - לשמור על הסביבה הימית, לעזור ולסייע לגופי השימור והאכיפה הימית בים תיכון ובמפרץ אילת. הארגון פועל בשטח הימי בכדי להבטיח סביבה ימית בריאה, נקייה ומלאה חיים.

משימות הארגון כוללות בין היתר:הסרת מפגעים, פסולת ימית ורשתות רפאים מעומק הים.
תיעוד, דיווח וסיפוק ראיות בתחום דיג מסחרי לא חוקי ועבריינות דיג ספינות המכמורת ההרסניות.
תיעוד עבירות פגיעה וסחר בערכי טבע מוגנים, הסברה וחינוך לשימור הסביבה הימית.

בואו נעבוד יחד.

אנחנו מספקים סיוע, ליווי ושירות לארגונים, מוסדות ופרטיים במגוון רחב של תחומים : חינוך פורמלי/בלתי פורמלי, אקדמיה, מחקר, צלילה, שייט ועוד..

דברו איתנו

פנייתכם התקבלה. תודה!
אופס, משהו השתבש..נסו שוב

בואו נעבוד יחד.

אנחנו מספקים סיוע, ליווי ושירות לארגונים ומוסדות במגוון רחב של תחומים : חינוך בלתי פורמלי, אקדמיה, מחקר, צלילה, שייט ועוד..

דברו איתנו

תודה!  
פנייתכם התקבלה
Oops! Something went wrong while submitting the form.

תמכו בנו

ההשתתפות שלכם בתרומה קטנה וחודשית
תאפשר לנו לפעול בשטח הימי לשנות מציאות ולהשפיע.
לתרומה